Tin tức

Hướng dẫn thủ tục đăng ký chứng nhận xuất xứ C/O hàng xuất khẩu

Hướng dẫn thủ tục đăng ký chứng nhận xuất xứ C/O hàng xuất khẩu

Chứng nhận xuất xứ C/O (Certificate Of Original) là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa tại nước xuất khẩu và xin cấp khi có yêu cầu của nước nhập khẩu.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 06/2011/TT-BCT – Quy định thủ tục cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Lợi ích của Chứng nhận xuất xứ C/O:
 • Ưu đãi thuế quan;
 • Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá;
 • Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch
Hồ sơ đề nghị cấp C/O:
* Đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng cố định hồ sơ đề nghị cấp C/O bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Phụ lục 3);
 • Mẫu C/O tương ứng đã được khai hoàn chỉnh;
 • Bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan (có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp). Các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp bản sao tờ khai hải quan;
 • Bản sao hóa đơn thương mại (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
 • Bản sao vận tải đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn. Trường hợp cấp C/O giáp lưng cho cả lô hàng hoặc một phần lô hàng từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, chứng từ này có thể không bắt buộc phải nộp nếu trên thực tế thương nhân không có;
 • Bản tính toán chi tiết hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực); hoặc bản kê khai chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và mã HS của sản phẩm đầu ra (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể).
* Đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu, hoặc sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu, ngoài các chứng từ nêu trên, trong trường hợp cần thiết, Tổ chức cấp C/O có thể đi kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất của thương nhân và yêu cầu người đề nghị cấp C/O nộp thêm các tài liệu, chứng từ sau dưới dạng bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân:
 • Quy trình sản xuất ra hàng hóa;
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất);
 • Hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu mua trong nước trong quá trình sản xuất);
 • Xác nhận của người bán hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi sản xuất ra nguyên liệu, hàng hóa (trong trường hợp sử dụng nguyên liệu, hàng hóa mua trong nước trong quá trình sản xuất) trong trường hợp không có những chứng từ nêu tại điểm c khoản 2 điều này;
 • Giấy phép xuất khẩu (nếu có);
 • Chứng từ, tài liệu cần thiết khác.
Người đề nghị cấp C/O phải đăng ký hồ sơ thương nhân với tổ chức cấp C/O khi đề nghị cấp C/O lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp C/O khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân.
Hồ sơ thương nhân bao gồm:
 • Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O, ký C/O và mẫu con dấu của thương nhân;
 • Bản sao có dấu sao y bản chính của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân;
 • Bản sao có dấu sao y bản chính của giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có);
 • Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) ra hàng hóa đề nghị cấp C/O.
Thời gian cấp C/O: 01 ngày
Các loại Chứng nhận xuất xứ C/O:
 • C/O form A: hàng xuất khẩu sang các nước cho Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP
 • C/O form D: hàng xuất khẩu sang các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định CEPT
 • C/O form E: hàng xuất khẩu sang Trung Quốc hoặc ngược lại và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN – Trung Quốc (ASEAN + 1)
 • C/O form S: hàng xuất khẩu sang Lào thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định Việt Nam – Lào
 • C/O form AK: hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc hoặc ngược lại và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN-Hàn Quốc (ASEAN + 2)
 • C/O form AJ: hàng xuất khẩu sang Nhật Bản hoặc ngược lại và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN-Nhật Bản (ASEAN + 3)
 • C/O form GSTP: hàng xuất khẩu sang các nước tham gia hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu (GSTP) cho Việt Nam hưởng ưu đãi GSTP
 • C/O form B: hàng xuất khẩu sang tất cả các nước, cấp theo quy định xuất xứ không ưu đãi
 • C/O form ICO: cấp cho sản phẩm từ cà phê trồng và thu hoạch tại Việt Nam xuất khẩu sang tất cả các nước theo quy định của Tổ chức cà phê thế giới (IC/O)
 • C/O form Textile (gọi tắt là form T): cấp cho hàng dệt may xuất khẩu sang EU theo hiệp định dệt may Việt Nam-EU
 • C/O form Mexico (thường gọi là anexo III): cấp cho hàng dệt may, giày dép xuất khẩu sang MexiC/O theo quy định của MexiC/O
 • C/O form Venezuela: cấp cho hàng xuất khẩu sang Venezuela theo quy định của Venezuela
 • C/O form Peru: cấp cho hàng giày dép xuất khẩu sang Peru theo quy định của Peru
Quy trình cấp C.O

1.Cấp bởi VCCI

Cấp lần đầu

+ DN phải nộp HS thương nhân, gồm

Bản sao ĐKKD

Đơn xin cấp C.O (theo mẫu VCCI)

Danh sách người đại diện ký HS C.O (theo mẫu VCCI)

Danh sách người được ủy quyền ký HS C.O (theo mẫu VCCI)

+ VCCI xét duyệt HS và sẽ cấp cho DN một tài khoản đăng nhập trực tuyến và mã đăng nhập (mặc định là MST của DN)

+ DN khai báo qua web: covcci.com.vn sau khi có thông tin đăng nhập

Cấp lần 2: DN đăng nhập vào web và khai báo trực tuyến

Hồ sơ xin cấp C.O mẫu gồm:

+ Đơn xin cấp C.O trực tuyến 1 bản

+ Mẫu C.O bản gốc 1 bản

+ Bảng giải trình tiêu chí xuất xứ 1 bản

+ Mẫu C.O bản sao 4 bản

+ Hóa đơn TM bản gốc 1 bản

+ Chi tiết đóng gói bản gốc 1 bản

+ Vận đơn bản sao 1 bản

+ Tờ khai bản sao 1 bản

giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Một trong những mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

Giấy tờ khác nếu có 1 bản sao (mang bản gốc đối chiếu) như: hóa đơn đỏ, xác nhận làng nghề, quy trình sản xuất, bảng kê nguyên phụ liệu

Lưu ý: Toàn bộ HS phải có chữ ký trực tiếp và dấu, những giấy tờ bản sao thì phải có dấu sao y bản chính và chữ ký + dấu đỏ của công ty

2.Cấp bởi Bộ Công Thương

Trường hợp Cấp lần đầu

+ Đăng ký HS thương nhân điện tử và tài khoản tham gia hệ thống cấp C.O – ecosys

+ Mua bộ chữ ký điện tử

Bộ HS xin cấp gồm:

+ Tờ khai hải quan

+ Vận đơn

+ Bảng kê hàm lượng cấu thành SP

+ Hóa đơn và chi tiết đóng gói

Quy trình cấp

+ Đăng nhập qua web http://www.ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx

+ Khai báo C.O trực tuyến

+ Tải HS lên web

+ Trình ký qua bộ chữ ký số

+ Chỉnh sửa nếu cần

+ Hoàn thành khai báo và và HS được duyệt

+ Mang HS gốc lên phòng Quản lí Xuất nhập khẩu, nếu HS đầy đủ và chuẩn xác thì sẽ được cấp C.O gốc theo form tương ứng.

Bài viết liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa:

VINAUCARE – HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP!

Hotline: 0938 335 266 ∞ 0985 19 66 14 ∞ 093 811 6769

 VINAUCARE: Chuyên hỗ trợ pháp lý và dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh, Dịch vụ kế toán thuế, Bảo hộ thương hiệu, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate), Chứng nhận lưu hành tự do (CFS), Giấy chứng nhận ANTT, PCCC, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP, Giấy phép lao động và còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác mà VinaUCare có thể hỗ trợ bạn…

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH VINAUCARE

Trụ sở Chính: Tầng 5, Toà nhà 514A Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Chi nhánh Hà Nội: Số 10, Ngách 59 Linh Quang, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội
Hotline: 0938 335 266 (Mr.Sơn) ∞ 093 811 6769 (Mr.Hải)
Email: lienhe.vinaucare@gmail.com 

"Không nhất thiết bạn phải làm được tất cả mà quan trọng là bạn biết
ai có thể làm được việc đó! Bạn chỉ có việc liên hệ, mọi việc còn lại

hãy để chúng tôi lo!"

Comments (3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Contact Me on Zalo
0938335266