Tag - Bãi bỏ quy định vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản từ tháng 3/2022

Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật kinh doanh bất động sản được ban hành, theo đó việc điều kiện kinh doanh bất động sản từ ngày 01/3/2022 có một số thay đổi. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Điều kiện kinh doanh bất động [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266