VinaUCare cập nhật mới các quy định của pháp luật liên quan tới các vấn đề về an toàn thực phẩm, đăng ký kinh doanh, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, mã số mã vạch, bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu…

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Quy định về Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương. Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT bãi bỏ cho các quy định tại: Thông tư liên tịch số 16/2005/TTLT-BYT-BCN; Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT/BYT-BTS; Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/BYT-BNN; Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT/BYT-BTM. Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối [...]

Read more...
QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn Số/ ký hiệu: 6-3:2010/BYT Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Ngày ban hành: 03/06/2010 Ngày có hiệu lực : 01/07/2011 File đính kèm: Tải tại đây  VINAUCARE: Chuyên hỗ trợ pháp lý và dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh, Dịch vụ kế toán thuế, Bảo hộ thương hiệu, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng nhận y tế (Health [...]

Read more...

Thông tư 52/2015/TT-BYT Quy định hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu

Thông tư 52/2015/TT-BYT Quy định việc kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Số/ ký hiệu: 52/2015/TT-BYT Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày có hiệu lực: 23/02/2016 File đính kèm: vinaucare-thong-tu-52_2015_tt-byt  VINAUCARE: Chuyên hỗ trợ pháp lý và dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh, Dịch [...]

Read more...
Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và ghi nhãn sản phẩm

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và ghi nhãn sản phẩm

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung trên nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu, cách ghi xuất xứ, định lượng, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa. Số/ ký hiệu: 43/2017/NĐ-CP Cơ quan ban hành: Chính phủ Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày có hiệu lực : 01/06/2017 File đính kèm: Tải tại đây Những nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa Nghị định 43/2017 quy định nhãn hàng hóa phải thể hiện những nội dung sau: Tên [...]

Read more...

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 và Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 Số/Ký hiệu 09/2017/QH14 Ngày ban hành 19/06/2017 Ngày có hiệu lực 01/01/2018 Tệp đính kèm vinaucare-luat-du-lich-so-09-2017-qh14   Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Số/Ký hiệu 168/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 31/12/2017 Ngày có hiệu lực 01/01/2018 Tệp đính kèm vinaucare-nghi-dinh-168-2017-nd-cp  VINAUCARE: Chuyên hỗ trợ pháp lý và dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh, Dịch vụ kế toán thuế, Bảo hộ thương hiệu, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate), [...]

Read more...

QCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

QCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Số/ ký hiệu: 12-4:2015-BYT Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Ngày ban hành: 28/10/2015 Ngày có hiệu lực : 01/05/2016 File đính kèm: vinaucare-qcvn-12-4-2015-bao-bi-dung-cu-bang-thuy-tinh-gom-su-trang-men  VINAUCARE: Chuyên hỗ trợ pháp lý và dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh, Dịch vụ kế toán thuế, Bảo hộ thương hiệu, Mã số mã vạch, Kiểm [...]

Read more...