Tag - Bánh hỏi Bình Thuânh

Công bố chất lượng bánh hỏi

Hướng dẫn công bố chất lượng bánh hỏi nhanh chóng

Theo luật định thì bánh hỏi  phải công bố tiêu chuẩn chất lượng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ, căn cứ Luật An Toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định. Việc thực hiện Công bố chất lượng bánh hỏi để sản phẩm hợp pháp kinh doanh tại thị trường Việt Nam cũng như mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266