Tag - bãi bỏ tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức an tòan thực phẩm

Bãi bỏ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Bãi bỏ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩmTheo Thông tư 13/2020-TT-BCT, Nghị định 155/2018ND-CP, Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL đã bãi bỏ việc xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Đồng thời việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ do doanh nghiệp tự tổ chức và được chủ cơ sở xác nhận. Cụ thể được Quy [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266