Tag - Thủ tục cấp giấy phép PCCC

[VinaUCare] Dịch vụ đăng ký PCCC tại quận 12 nhanh chóng

Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và các công trình độc lập quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Các cơ sở được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây: Có quy [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266