Tag - Bãi bỏ công bố thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP - Bãi bỏ một số thủ tục về công bố thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Thay đổi một số thủ tục về công bố thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 2/2/2018. Điểm sửa đổi đầu tiên trong nghị định này là doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm của mình, thay vì gửi bản hồ sơ công bố này tới các cơ quan nhà nước để xác nhận.VinaUCare trích dẫn và tư vấn doanh nghiệp hiểu rõ [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266