Tag - Thông tư số 26/2012/TT-BYT

Các quy chuẩn quan trọng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm

Thực phẩm là loại hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Chính vì vậy, khi kinh doanh thực phẩm sẽ có các quy chuẩn quan trọng. Bắt buộc doanh nghiệp khi kinh doanh thực phẩm phải tuân theo các Điều mà trong các quy chuẩn đề ra. Vậy, có những quy chuẩn quan trọng nào trong sản xuất kinh doanh thực phẩm? Vinascare sẽ liệt kê sơ bộ các quy chuẩn quan trọng mà [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266