Tag - Thông tư 50/2016/TT-BYT

Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Thông tư 50/2016/TT-BYT quy định danh mục thuốc bảo vệ thực vật và mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, gồm dư lượng tối đa các thuốc BVTV như: 2,4-D, 2-Phenylphenol, Abamectin, Acephate, Acetamiprid,… Thông tư 50 của Bộ Y tế quy định dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm tại Phụ lục kèm theo, theo đó: – Giới hạn tồn dư 2,4-D trong trứng là 0,01 mg/kg, dư lượng [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266