Tag - Thông tin cổ đông doanh nghiệp

Đăng ký cung cấp thông tin doanh nghiệp như thế nào?

  Điều 36. Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp 1. Thông tin được cung cấp công khai, miễn phí trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn, bao gồm: tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề kinh doanh; họ và tên người đại diện theo pháp luật; tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. 2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266