Tag - Nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận y tế màng nhôm bọc thực phẩm

Đăng ký chứng nhận y tế HC màng nhôm bọc thực phẩm

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận y tế HC màng nhôm bọc thực phẩm

Giấy chứng nhận y tế HC cho màng nhôm bọc thực phẩm là một trong những chứng từ quan trọng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá để xác nhận các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu đã tuân thủ các tiêu chuẩn được quy định trong các bộ luật của nước nhập khẩu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hồ sơ đăng [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266