Tag - Nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nấm ở đâu

Đăng ký giấy vệ sinh ATTP cơ sở sản xuất kinh doanh nấm cacs loại

Đăng ký chứng nhận vệ sinh ATTP cho cơ sở sản xuất nấm các loại

Thời gian gần đây, nhiều kênh thông tin đại chúng đưa rất nhiều thông tinh về các sản phẩm nấm kém chất lượng.Vì vậy, các cơ quan nhà nước sẽ ngày càng thắt chặt quản lý, kiểm tra đối với cơ sở sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt đông mà không có hoặc vi phạm quy định Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Do đó những đơn vị nào chưa có [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266