Tag - Những nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn phụ

Những điều cần biết khi ghi nhãn phụ trên hàng hoá

Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hoá bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hoá còn thiếu. Ghi nhãn phụ hàng hóa, sản phẩm là việc cần thiết để người tiêu dùng có thể dựa vào nội dung trên nhãn, biết rõ hơn [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266