Tag - Những luật mới có hiệu lực 2018

Những Luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

Những Luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

Kể từ ngày 01/01/2018 có nhiều Luật mới bắt đầu có hiệu lực áp dụng vào cuộc sống. Cùng VinaUCare điểm qua những Luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 tiêu điểm sau: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tiêu chí xác định DNNVV bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266