Tag - Công bố hợp quy dệt may

Đăng ký hợp quy các sản phẩm làm từ vải mới nhất 2019

Đăng ký hợp quy các sản phẩm làm từ vải mới nhất 2019

Hàng dệt may nhập khẩu hoặc hàng dệt may sản xuất trong nước phải đăng ký công bố hợp quy, VINAUCARE hỗ trợ tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký đánh giá theo các phương thức: 5,7 và công bố hợp quy dệt may tại Sở Công Thương nhanh chóng nhất. Căn cứ pháp lý: Thông tư 21/2017/TT-BCT. Quyết định số 560/QĐ-BCT. Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Thông tư 02/2017/TT-BKHCN. Nghị định 107/2016/NĐ-CP. QCVN 01:2017/BCT. Các hình thức công bố hợp quy: Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự [...]

Read more...
Danh sách tổ chức chứng nhận giám định chất lượng sản phẩm dệt may

Danh sách tổ chức chứng nhận giám định chất lượng sản phẩm dệt may

Để công bố hợp quy sản phẩm dệt may, doanh nghiệp được phép lựa chọn 2 phương án sau: Phương án 1: Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất) Phương án 2: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba) Điều kiện lựa chọn phương án: Phương án 1: Doanh nghiệp phải có [...]

Read more...