Tag - Báo giá Chứng nhận lưu hành tự do CFS chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Chứng nhận lưu hành tự do CFS chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Chứng nhận lưu hành tự do CFS chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm. Là chất được sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm nhằm hoàn thiện công nghệ xử lý, chế biến thực phẩm. Nếu [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266