Tag - à Nội có 10.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Hà Nội có gần 3.000 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội có gần 3.000 doanh nghiệp thành lập mới Cũng trong tháng 4, Hà Nội thực hiện thủ tục giải thể cho 330 doanh nghiệp, giảm 1%; 412 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23%. Bên cạnh các doanh nghiệp được thành lập mới, trong tháng 4 cũng có khoảng 1.900 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 765 doanh nghiệp trở lại hoạt động. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Hà Nội có 10.300 doanh [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266