Tag - 4 bước giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp thực hiện qua bao nhiêu bước?

Tại sao lại giải thể công ty: Vì khi công ty làm ăn không có lợi nhuận, khi các cổ đông cũng như những thành viên góp vốn muốn rút cổ phần và muốn rút vốn, khi doanh nghiệp không sử dụng công ty để hoạt động… Khi đó doanh nghiệp cần phải làm đơn để giải thể công ty và giải quyết về thuế. Giải thể công ty được thực hiện qua 4 bước sau: Bước 1: Doanh nghiệp thông [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266