Tag - 3 trường hợp bổ sung được miễn thuế môn bài

Thêm trường hợp được miễn thuế mới từ ngày 2020

Thêm trường hợp được miễn lệ phí môn bài từ ngay 25/02/2020

Ngày 25/02/2020 vừa qua, Nghị định 22/2020/ NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài vừa có hiệu lực. Theo đó, có những quy định  bổ sung thêm 3 trường hợp được miễn thuế môn bài như sau: Trường hợp 1: Miễn thuế môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất kinh doanh đối với: + Tổ chức thành lập mới; + Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266