Tag - 13/2014/TTLT

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Quy định về Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương. Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT bãi bỏ cho các quy định tại: Thông tư liên tịch số 16/2005/TTLT-BYT-BCN; Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT/BYT-BTS; Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/BYT-BNN; Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT/BYT-BTM. Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối [...]

Read more...
Contact Me on Zalo
0938335266