Tin tức

Quy trình thực hiện đăng ký thành lập công ty hoàn chỉnh

Quy trình thực hiện đăng ký thành lập công ty hoàn chỉnh

Việc đăng ký thành lập công ty đi vào hoạt động gặp nhiều khó khăn. Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ và đối phó với khó khăn đó. Quy trình thực hiện đăng ký thành lập công ty hoàn chỉnh sẽ được cụ thể hóa sau đây.

Quy trình thực hiện đăng ký thành lập công ty hoàn chỉnh:

 • Bước 1: Chuẩn bị thông tin về công ty cần thành lập bao gồm: Loại hình công ty, tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, CMND người đại diện pháp luật và cổ đông góp vốn (nếu có), tỷ lệ % sở hữu giữa các thành viên cổ đông (nếu có);
 • Bước 2: Đăng ký online trên cổng thông tin điện tử quốc gia;
 • Bước 3: Sau 03 ngày nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư. In hồ sơ đã đăng ký online, trình người đại diện pháp luật và cổ đông góp vốn (nếu có) ký tên;
 • Bước 4: Nộp hồ sơ giấy đã ký trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau 03 ngày sẽ có Giấy phép ký kinh doanh (GPKD) bản chính;
 • Bước 5: Mang GPKD bản chính để khắc dấu tròn cho công ty;
 • Bước 6: Tiến hành thông báo mẫu dấu đã khắc qua cổng thông tin điện tử. Sau 06 ngày con dấu đã có hiệu lực;
 • Bước 7: Người đại diện pháp luật mang theo GPKD và con dấu đến ngân hàng nào đó mở một tài khoản ngân hàng cho công ty;
 • Bước 8: Tiến hành thông báo tài khoản ngân hàng của công ty qua cổng thông tin điện tử;
 • Bước 9: Tiến hành làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu và tiến hành nộp phí thuế môn bài cho Chi cục thuế tại ngân hàng Vietinbank;
 • Bước 10: Sau khi có xác nhận đã đóng thuế môn bài của ngân hàng và cơ quan thuế. Tiến hành đặt và in hóa đơn GTGT;
 • Bước 11: Tiến hành mua USB Token để phục vụ khai báo thuế hàng tháng, hàng quý về sau và các thủ tục liên quan khác (nếu có).
Trên đây là 11 Bước để thành lập công ty hoàn chỉnh để đi vào hoạt động bình thường. Nếu bạn cảm thấy khó khăn tại những bước nào hãy liên hệ VinaUCare để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời:

“hotline: 0938.335.266 – 0985.19.66.14”

Thời gian thực hiện: 20 ngày 

Thành phần hồ sơ đăng ký bao gồm:

Tên loại hình doanh nghiệp
Thành phần hồ sơ
Doanh nghiệp tư nhân
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
Công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình chủ tịch công ty;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên;
 • Điều lệ;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
– Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;
– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục hồ sơ;
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
Công ty cổ phần
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;
 • Điều lệ;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
– Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;
– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 Công ty Hợp danh
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên hợp danh;
 • Điều lệ;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

 

Có thể bạn quan tâm:

VINAUCARE – HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP!

Hotline: 0938.335.266 ¢ 0985.19.66.14 ¢ 093.811.6769

 VINAUCARE: Chuyên hỗ trợ pháp lý và dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh, Bảo hộ thương hiệu, Kiểm nghiệm, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate), Chứng nhận lưu hành tự do (CFS), Mã số mã vạch, Giấy chứng nhận ISO, HACCP, hồ sơ PCCC, Dịch vụ báo cáo thuế, Giấy phép lao động và còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác mà VinaUCare có thể hỗ trợ bạn…

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH VINAUCARE

Trụ sở Chính: Tầng 5, Toà nhà 514A Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
VPĐD tại Hà Nội: 67 LK Lacasta, Khu đô thị Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Hotline: 0938 335 266 (Mr.Sơn) ∞ 093 811 6769 (Mr.Hải)
Email: lienhe.vinaucare@gmail.com 

"Không nhất thiết bạn phải biết làm được tất cả mọi việc, mà quan trọng là bạn biết rằng ai có thể làm được việc bạn cần!
Bạn chỉ có việc liên hệ, mọi việc còn lại hãy để chúng tôi lo!"

Comments (3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Contact Me on Zalo
0938335266